om

Växtodling på heagård

Modern och långsiktig

På Heagårds Egendom odlar vi flera av de traditionella spannmålsslagen, men även vad som kan kallas specialgrödor. Arealen åkermark vi odlar är 250 hektar och all mark tillhör gården. Vi har en modern spannmålsanläggning från 2012 där vi torkar och lagrar större delen av varje års skörd. Uppvärmning av spannmålstork samt gårdens byggnader sker med en panna på 200 kW som matas med halmen från en del av våra grödor.

&

Conservation agriculture

 De senaste åren har vi förändrat en del av våra odlingsmetoder till de som går under benämningen Conservation Agriculture. Detta innebär ett stort fokus på att främja åkerjordens bördighet samtidigt som vi försöker minimera onödig störning av den biologiska mångfalden. Conservation Agriculture brukar delas upp i tre lika viktiga delar

Minimerad jordstörning

Traditionellt sett används plog eller kultivator för att begrava växtrester och ogräs för att ge plats åt nya grödor. Den bearbetningen skadar den struktur som jordens ekosystem skapar av växters rötter, maskar och svampars hyfer. Dessutom förstörs det habitat gynnsamma organismer lever i. I stället använder vi modern maskinteknik för att så rätt genom förra grödans växtrester med minimal störning.

sund växtföljd

Grunden i all uthållig växtodling stavas växtföljd. Det innebär att vi växlar grödorna som följer varandra för att minska risken att uppföröka sjukdomar och skadedjur som ofta angriper specifika arter. Tack vare detta uppnås ofta högre avkastning varje år än om samma gröda hade odlats direkt efter varandra. Vid direktsådd som vi anammar är det extra viktigt då vi inte begraver förra årets växtrester nere i jorden.

konstant marktäckning

På hur många platser i naturen ser du jord som förblir obevuxen? Vi tror inte att det är sunt i odlingsjord heller, därför väljer vi att antingen ha växande grödor och mellangrödor eller stubb ståendes kvar så lång tid på året som möjligt. Det ger plats för fler gynnsamma insektsarter och det ger daggmaskar gott om mat på ytan där de vill finna den. Dessutom ger mellangrödor, som växer under tiden mellan avsalugrödor, biologisk jordbearbetning och uppsamling av näringsämnen från jorden. Fotosyntesen är naturens viktigaste process och den sker bara i levande växtmaterial.

&

galleri

ÄngssvingelSådd i skymningHöstrapsHästkrafterSpannmålstransport Mellangröda